Square Jacka Dorseyho získá Afterpay za 29 miliard USD a umožní nákupy v bitcoinech

square

Společnost vedená Jackem Dorseym uvedla, že v rámci transakce získá všechny vydané akcie společnosti Afterpay za 29 miliard USD na základě závěrečné ceny kmenových akcií Square k 30. červenci 2021. Očekává se, že transakce proběhne v prvním čtvrtletí roku 2022 a bude vyplacena všemi akciemi, pokud budou splněny určité podmínky uzavření.

Podle podmínek obdrží akcionáři společnosti Afterpay pevný konverzní poměr 0,375 kmenové akcie třídy A společnosti Square za každou kmenovou akcii společnosti Afterpay, kterou drží k rozhodnému dni. Zpráva uvádí, že společnost Square se může rozhodnout vyplatit až 1 % celkové částky v hotovosti.

Společnost Square rovněž zavede sekundární kótování na australské burze cenných papírů (ASX), aby umožnila akcionářům společnosti Afterpay obchodovat s akciemi společnosti Square prostřednictvím depozitních podílů CHESS (CDI) na burze.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *